Vartiointi

Vartija & Vartiointi Lappeenranta – Suojaamme omaisuutta ja henkeä

Orthos Turvapalvelut tarjoaa huippuunsa viritetyt vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalan alueella. Laadukkaat, tehokkaat, asiakaslähtöiset ratkaisut ovat vahvuuksiamme. Ammattilaisemme vastaavat muun muassa vastaanottokeskusten, ravintoloiden, yleisötilaisuuksien, myymälöiden, yksityistalouksien sekä monien muiden yksityis- ja yritysasiakkaiden turvallisuudesta. Lisäksi teemme tilausvartiointia ja henkilösuojaustoimeksiantoja koko Suomen alueella.

Olemme toimintaperiaatteiltamme valtakunnallisesti toimivien turvallisuusalan suuryritysten vastakohta – tiimimme on pieni, vartijamme ovat motivoituneita turvallisuusalan ammattilaisia, joille vartiointityö sekä omaisuuden ja hengen suojaaminen ovat kutsumuksia, eivät välietappeja. Valikoimme henkilöstömme tarkoin ja panostamme työhyvinvointiin, henkilöstömme kouluttamiseen sekä työn laatuun.

Kun hyvä ei riitä, vaan haluat jotain parempaa, ota yhteyttä ja kysy lisää palveluitamme!

Vartiointi Lappeenranta ehkäisee vahingontekoja

Näkyvä vartiointi ehkäisee tehokkaasti vahingontekoja sekä muita rikoksia. Koulutettu ja osaava vartija osaa toimia tehokkaasti myös vahinkotilanteissa ja pystyy näin rajoittamaan jo tapahtuneen vahingon vaikutuksia. Piiri- ja hälytysvartiointi on paras ratkaisu, kun halutaan varmistaa kohteen perusturvallisuus kustannustehokkaasti.

Piiri- ja hälytysvartijan tehtäviä ovat:

 • Alueiden ja tilojen tarkastukset
 • Kohteesta tavattujen henkilöiden oleskeluoikeuden tarkastaminen
 • Ovien ja porttien lukitseminen
 • Hälytysjärjestelmien päälle- ja poiskytkennät
 • Murto-, palo- ja muut vastaavat hälytystehtävät
 • Patrol käynnit esimerkiksi myymälöissä, ravintoloissa ja muissa palvelualan kohteissa
 • Vartijakutsuhälytykset, turvapainikkeet

Piirivartijamme päivystävät vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

Vartija Lappeenranta

Vartija Lappeenranta & paikallisvartiointi

Paikallinen vartiointi on jatkuvaa ja vartija on paikalla sovitussa kohteessa osan päivästä tai vuorokauden ympäri. Tyypillisiä kohteita ovat muun muassa myymälät ja tuotantolaitokset. Vartija hallitsee rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmät ja toimii usein järjestelmien pääkäyttäjänä.

Paikallisvartijan tehtäviä ovat:

 • Myymäläturvallisuus ja hävikinrajoittaminen
 • Henkilökunnan koskemattomuuden suojaaminen
 • Kulunvalvonta ja aulapalvelu
 • Rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmien käyttö
 • Avaus- ja sulkukierrokset

Tilausvartiointi

Vartijan voi tilata paikalle, milloin tahansa, kun koet omaisuutesi tai henkilökohtaisen turvallisuutesi uhatuksi. Tilausvartiointi on yleensä äkillistä, lyhytkestoista vartioimispalvelua, jolloin tehtäviin ryhdytään välittömästi asiakkaan yhteydenoton jälkeen.

Vartija saapuu paikalle yleensä yllättävän ei-toivotun tapahtuman, kuten tulipalon sattuessa, ehkäisemään lisävahingot ja estämään asiattomien henkilöiden pääsy vahingoittuneeseen kohteeseen. Vartiointia käytetään myös esimerkiksi silloin, kun kohteen turvallisuustaso on laskenut esimerkiksi hälytys- tai paloilmoitinjärjestelmän rikkoutumisen vuoksi, lukitusjärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla, kohteeseen tai sen henkilökuntaan kohdistuu akuutti uhka ja niin edelleen.

Henkilösuojaus eli henkilökohtainen vartiointi

Henkilösuojaustehtävä voi koskea yhtä henkilöä tai pientä ryhmää, josta on sovittu toimeksiantosopimuksella. Vartiointi voidaan suorittaa näkyvästi vartijan asussa tai normaalissa siviiliasussa. Vartijan paikalle tilaaminen voidaan suorittaa myös huomaamattomasti, esimerkiksi vartijakutsupainikkeella.

Suomessa henkivartija tai turvamies on vartioimisliikkeen vartija, joka toimii henkilösuojaustehtävässä. Vartijan suorittama henkilösuojaustehtävä on yksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa vartioimisliikkeille kuuluvista työtehtävistä eli jos tehtävää suorittaessa suorittaja saa korvausta työstään, kuuluu tehtävä vartioimisliikkeelle.

Tilaa kartoitus tai kysy lisää

Ota yhteyttä, niin tulemme mielellämme paikan päälle kartoittamaan turvallisuustarpeenne. Lappeenranta on pääpaikkamme – teemme vartiointia pääasiassa Etelä-Karjalan alueella. Tarvittaessa teemme vartiointitoimeksiantoja myös koko Suomen alueella.

Huom. Kartoituskäynti on maksuton!

Vartiointi Lappeenranta – Vastaamme tarjouspyyntöihin 24h sisällä! 

Asiakaspalvelu/myynti: 045 1311470 tai 045 263 0431
Vartiointi Hälytyspäivystys 24 h: 045 108 1350
Email: asiakaspalvelu@orthos.fi