Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta Lappeenranta

Järjestyksenvalvoja valvoo nimensä mukaisesti järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan tuottaakseen asiakkaille mahdollisimman turvallisen ja häiriövapaan ilmapiirin.

Järjestyksenvalvojamme ovat sosiaalisia, rauhallisia ja itsevarmoja turvallisuusalan ammattilaisia. Olemme panostaneet vahvasti järjestyksenvalvojiemme perehdyttämiseen ja kouluttamiseen, joten heillä on erinomainen kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita, haastavissakin toimintaympäristöissä.

Järjestyksenvalvojamme työskentelevät kaikissa tavanomaisissa järjestyksenvalvontakohteissa, kuten ravintoloissa, pubeissa, leirintäalueilla sekä rockfestivaaleilla, urheilukilpailuissa ja muissa erilaisissa yleisötilaisuuksissa.

Pystymme tuottamaan asiakkaillemme seuraavia palveluita tapahtumiin:

 • Turvallisuuskonsultointia
 • Tapahtuman turvallisuusvastaavan/turvallisuuspäällikön
 • Pelastussuunnitelmat
 • Auditointia tapahtuman turvallisuusorganisaation testaamiseksi
 • Toimintaryhmät, joilla normaalia paremmat edellytykset voimankäyttö- ja ensiaputilanteisiin
 • Ensiapupäivystykset
 • Tapahtuma-alueen yövartioinnin
 • Erilaiset turvatekniset ratkaisut, kuten siirrettävät kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät
 • Sekä tietenkin perinteiset iloiset ja hyväntuuliset järjestyksenvalvojat

1.1.2017 voimaan tulleen lain mukaan järjestyksenvalvoja voi toimia myös yksityistilaisuuksissa ja oppilaitoksissa (yliopistot ja ammattikorkeakoulut).

Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi

Jos järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ei muulla tavalla ole tarkoituksenmukaista sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sitä perustellusta syystä edellyttää, alueen tai paikan tai kulkuneuvon lähtöpaikan poliisilaitos voi lisäksi antaa luvan asettaa järjestyksenvalvojia poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi:

 1. terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen
 2. Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen
 3. työ- ja elinkeinotoimistoon
 4. kauppakeskukseen
 5. liikenneasemalle
 6. satamaan
 7. lentokentälle
 8. joukkoliikenteen kulkuneuvoon
 9. vastaanotto- ja järjestelykeskukseen

Järjestyksenvalvonta Lappeenranta ja ensivaste

Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, antamaan tehostettua ensiapua, arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. Ensivaste on ensihoitojärjestelmässä korkein taso, jolle henkilö, joka ei ole hoitoalan ammattilainen, voi päätyä.

Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi lääkinnällisen pelastustoimen yksikköä nopeammin. Yksikkö voidaan hälyttää myös lääkinnällisen pelastustoimen yksiköiden lisäavuksi.

Ensivasteyksikkö ei yleensä aloita lääke-/nestehoitoa, ellei miehistössä ole hoitoalan ammattilaista kuten ensihoitoon suuntautunutta lähihoitajaa, ensihoitajaa (AMK), sairaanhoitajaa (AMK), palomies-sairaankuljettajaa tai lääkäriä.

Kaikki ensivastetehtävissä toimivat järjestyksenvalvojamme ovat saaneet tavallisten ensiapukurssien lisäksi laajemman ensivastekoulutuksen ja pystyvät toimimaan ensiapuhenkilöinä tapahtumissa. Palveluksessamme on myös useita terveydenhoitoalan ammattilaisia.
Suurissa yleisötapahtumissa yhdistetty järjestyksenvalvonta-ensiapupartio on ollut erittäin toimiva konsepti nopean ensiavun aloittamiseksi.

Vastaamme tarjouspyyntöihin 24h sisällä! 

Asiakaspalvelu/myynti: 045 1311470 tai 045 263 0431
Hälytyspäivystys 24 h: 045 108 1350
Email: asiakaspalvelu@orthos.fi